Goodbye blue sky

Monday, December 5, 2011

EMERGENCY ROOM DAY 26 – Dec.5th. 2011

ASMUND BOYE KVERNELAND
Tạm biệt trời xanh | Goodbye blue sky 
Các hãng máy bay tràn ngập bầu trời trái đất. Một chuyến bay từ Paris đến Hà Nội (9.000km) sử dụng 650kg nhiên liệu, sản xuất 2.000 kg khí thải CO2 và 6.000 kg tương đương CO2. Nó chứa nhiều carbon như lượng không khí trên bề mặt trái đất với diện tích 350m2 vậy (nguồn http://www.chooseclimate.org /flying). Cứ như thế chả mấy chốc bầu trời sẽ không xanh ngắt như chúng ta vẫn thấy nữa. Mà sẽ là toàn một màu đỏ, rực cháy.
The airplane firms are over crowding the sky of earth. A flights from Paris to Hanoi (9,000km) uses 650kg of fuel, produce 2,000kg CO2 emissions and 6,000kg CO2 Equivalent. It contains as much as carbon as all the air above 350m2 of the earth’s surface (source http://www.chooseclimate.org/flying). Going that way the sky will no longer be blue as we see it. But Red, Burned.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: